GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY

OSOBNÍ ÚDAJE (dále jen „údaje“)

 

Informace pro návštěvníky naší webové stránky a našeho hotelu

 

Jaké o údaje o Vás shromažďujeme?

 

Společnost Transakta, a.s., se sídlem Praha 8, Lodžská 399/26, PSČ 18100, IČ 00675261, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 286 (dále jen „Transakta“) jakožto správce od Vás shromažďuje následující informace:

1) Informace, jež nám poskytnete: Přijímáme a uchováváme informace, jež vložíte na našich webových stránkách nebo jež nám poskytnete jakýmkoli jiným způsobem včetně např. informací, jež nám poskytnete během svého pobytu jako host některého z námi spravovaných hotelů. Poskytnutí jakýchkoli informací je dobrovolné s výjimkou případů, kdy je uvedeno něco jiného. Avšak v případech, kdy se rozhodnete neposkytnout jisté informace, je možné, že nebudeme schopni odpovědět nebo zareagovat na Váš dotaz či požadavek a Vy nebudete moci využít některých nebo všech našich služeb. Pro úplnost uvádíme, že mezi informace, které od Vás získáváme, patří především tzv. povinně poskytované informace na základě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. Jedná se o jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno, počátek a konec ubytování, případně účel pobytu. Dále od Vás fakultativně můžeme požadovat další údaje v rozsahu SPZ Vašeho vozidla pro účely zajištění parkování, emailu a telefonního čísla pro účely zasílání obchodních sdělení.

2) Osobní údaje, které jste poskytli jménem jiné osoby: Pokud vkládáte údaje jménem jiné osoby, zaručujete nám, že jste touto osobou zmocněni vložit její osobní údaje do našeho systému a že tyto informace jsou přesné a správné. Pokud nám v důsledku nedodržení povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení z Vaší strany vznikne jakákoli ztráta či újma, jsme oprávněni požadovat od Vás její náhradu.

3) Automatické informace: Přijímáme a v některých případech vyhodnocujeme některé informace při každé interakci s Vámi. Například stejně jako řada jiných webových stránek získáváme informace určitého typu, pokud prostřednictvím svého prohlížeče realizujete přístup ke stránkám www.hotelbilalabut.cz, www.royalpalacehotel.cz včetně Vaší IP adresy, typu prohlížeče a operačního systému nebo data a času, kdy jste využili našich služeb. Můžeme také shromažďovat údaje o kliknutích a o stránkách, které se vám zobrazily. V případě, že využíváte mobilní zařízení, můžeme shromažďovat údaje, které identifikují toto zařízení, údaje týkající se typu zařízení, jeho nastavení a charakteristik, informace o poloze, selháních aplikace a jiných systémových aktivitách.

3) E-mailová komunikace: Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu, můžeme Vám e-mailem zasílat reklamní a marketingové materiály. V každém e-mailu, který Vám zašleme, Vám bude nabídnuta možnost neodebírat takovéto reklamní či marketingové materiály. Pokud budete ubytováni jako hosté v hotelech, jež spravujeme, můžeme rovněž po ukončení Vašeho pobytu použít Vaši e-mailovou adresu k zaslání dotazníku v rámci průzkumu zákaznické spokojenosti. Pokud si nepřejete, aby Vám byl takový dotazník zaslán, můžete nás o této skutečnosti informovat na e-mailové adrese: sales@hotelroyalpalace.cz V případě rezervace pobytů v hotelech, které spravujeme, přes internet Vám může být rovněž zasláno automaticky vygenerované e-mailové potvrzení, pokud s námi uskutečníte jakékoli nákupní transakce, a příležitostně od našich agentů rezervace prodeje, pokud jde o dotazy týkající se Vámi provedené rezervace jakýchkoli našich produktů a služeb.

4) Informace z ostatních zdrojů: vedeni snahou o zvýšení úrovně personalizace našich služeb (například poskytování doporučení nebo speciální nabídek, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat) můžeme získat informace z ostatních zdrojů a doplnit je ke stávajícím informacím o Vás. V případech, kdy je to nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby, uzavřít nebo plnit smlouvu s Vámi, případně odpovědět na Vaše dotazy či požadavky nebo reagovat na ně přijetím opatření, můžeme sdílet stávající informace se třetími stranami. Také využíváme poskytovatelů služeb třetích stran na zpracování plateb mezi rezervujícím a ubytováním. Tito poskytovatelé služeb sdílejí údaje o platbě, abychom tak mohli spravovat Vaše rezervace a ujistili se, že je s Vaší rezervací vše v pořádku.

Věková omezení: Společnost Transakta záměrně neshromažďuje osobně identifikovatelné údaje z našich webových stránek od žádných osob, o niž je nám známo, že nedosáhly věku 18 let. Společnost Transakta může shromažďovat informace od osob, jež nedosáhly věku 18 let, v rámci procesu registrace, avšak vždy se svolením rodiče nebo opatrovníka takové osoby.

Proč naše společnost shromažďuje a využívá vaše osobní údaje?

Shromážděné údaje využíváme různými způsoby. Vaše osobní údaje mohou být využity k následujícím účelům:

 1. Plnění zákonných povinností: Jak uvedeno pod bodem 1) Informace, které nám poskytujete, většinu z poskytnutých osobních údajů potřebujeme primárně pro účely plnění uvedených zákonných povinností.

 2. Uzavření a plnění smlouvy o ubytování: Vaše osobní údaje dále využíváme především z důvodu dokončení a správy Vaší rezervace a na jejím základě k plnění smlouvy o ubytování, což je pro naši společnost jako poskytovatele takových služeb nejdůležitější.

 3. Marketingové aktivity: Vaše údaje používáme pro marketingové aktivity. Tyto aktivity zahrnují především použití Vašich kontaktních údajů za účelem zasílání novinek o produktech a službách souvisejících s Vaší návštěvou v našem hotelu, s vytvořením rezervace z Vaší strany nebo se založením uživatelského účtu. Tuto marketingovou komunikaci můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém newsletteru.

 4. Další komunikace s vámi: V některých případech Vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo SMS zprávy, v závislosti na kontaktních údajích, které jste nám poskytl/a. A komunikaci, kterou zašlete Vy nám, zpracováváme. Tato další komunikace se může uskutečnit z následujících důvodů:

  1. Zpracování a odpovídání na všechny požadavky, které pocházejí od Vás týkajících se ubytování a rezervací.

  2. V případě, že nedokončíte svoji online rezervaci, je možné, že vám pošleme e-mail s připomenutím, že máte nedokončenou rezervaci. Věříme, že jde o užitečnou službu, protože díky ní můžete pokračovat v započaté rezervaci a nemusíte znovu vyplňovat své rezervační údaje.

  3. Pokud využijete naše služby, je možné, že vám zašleme dotazník nebo vás požádáme o ohodnocení vaší zkušenosti s naší společností.

  4. Je možné, že vám budeme muset poslat jiné administrativní zprávy, ke kterým patří upozornění týkající se bezpečnosti, přestože nemáte žádnou nadcházející rezervaci.

 5. Průzkum trhu: Naše zákazníky také občas žádáme o účast na průzkumu trhu. Jakékoliv další informace, které nám poskytnete v rámci průzkumu trhu, budou použity pouze s vaším svolením.

 6. Zajištění bezpečnosti důvěryhodnosti služeb: Abychom vytvořili důvěryhodné prostředí pro vás, další hosty a naše obchodní partnery vyhrazujeme si právo použít osobní údaje k odhalování a prevenci podvodů či jiné nelegální nebo nežádané činnosti. Osobní údaje můžeme rovněž použít pro posouzení rizika a z jiných bezpečnostních důvodů, např. k ověření pravosti uživatelů a rezervací. Z tohoto důvodu může někdy dojít k tomu, že určité rezervace budou pozastaveny.

 7. Zlepšování našich služeb: Osobní údaje používáme také pro analytické účely, abychom mohli vylepšovat své služby a zkušenost našich zákazník, ale také pro testovací účely, k řešení problémů a zlepšování funkčnosti a kvality našich on-line služeb v oblasti cestovního ruchu. Hlavním cílem je především optimalizace naší online platformy a její přizpůsobení Vašim potřebám, aby její používání pro vás bylo snadné a pohodlné.

Při zpracování údajů, jak je uvedeno výše, vycházíme z následujících právních základů:

 1. Plnění zákonné povinnosti: Jak uvedeno pod bodem 1) Informace, které nám poskytujete, s poskytováním ubytovacích služeb je spojeno plnění zákonných povinností ve vztahu k polici, příslušnému obecnímu úřadu apod.

 2. Plnění smlouvy: Využití Vašich informací je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou máte s uzavřenou námi. Pokud například využíváte naše služby k provedení on-line rezervace, Vaše údaje budeme potřebovat k tomu, abychom mohli vykonat svou povinnost a dokončit rezervaci v rámci plnění smlouvy s vámi.

 3. Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme použít k oprávněným zájmům, jako je zajištění toho nejvhodnějšího obsahu webových stránek a newsletterů, dále také k administrativním účelům, k odhalování podvodů a právním účelům.

 4. Souhlas: V případě použití osobních údajů pro účely přímého marketingu Vás můžeme pořádat o souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí zaslat e-mail na adresu uvedenou na konci této Informace.

S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

Naše společnost může v určitých případech sdílet informace s třetími stranami, a to zejména:

 1. Třetí strany jako zpracovatelé osobních údajů: Ke zpracování Vašich osobních údajů můžeme také použít služby třetích stran, které mohou údaje zpracovávat např. za účelem zasílání marketingových materiálů. Tyto třetí strany jsou vždy vázány dohodami o zachování důvěrnosti a nesmějí informace použít pro jiné účely. Mezi tyto třetí osoby patří dodavatelé SW řešení, cestovní kanceláře, provozovatelé rezervačních systémů, účetní společnost.

 2. Poskytovatelé platebních služeb a jiné finanční instituce: Jestli je v případě vaší rezervace z vaší strany nebo strany držitele karty, kterou byla rezervace zaručena, vyžadován chargeback, je možné, že budeme muset sdílet některé rezervační údaje s poskytovateli platebních služeb a relevantními finančními institucemi. Tyto údaje mohou zahrnovat kopii vašeho potvrzení rezervace nebo IP adresu, ze které byla provedena rezervace. Pokud to budeme považovat za nezbytné, můžeme za účelem odhalení a prevence podvodů vaše údaje sdílet s příslušnými finančními institucemi.

 3. Příslušné orgány: Osobní údaje zpřístupňujeme pro účely plnění právních povinností a v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon, nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů. Osobní údaje můžeme také dále zpřístupnit příslušným orgánům, abychom chránili a bránili naše práva a majetek nebo práva a majetek našich obchodních partnerů.

 4. Obchodní partneři: Spolupracujeme s obchodními partery po celém světě. Někteří z těchto obchodních partnerů distribuují nebo propagují naše služby nebo pomáhají našim dalším obchodním partnerů distribuovat a propagovat jejich vlastní služby související s cestováním. Může to znamenat, že jejich služby jsou integrovány do naší webové stránky/aplikací, a mají povoleno Vám ukazovat personalizovanou reklamu.

Jak využíváme soubory typu Cookie?

Za účelem shromažďování informací od Vás můžeme používat nástroje pro sledování jako např. soubory cookie a webové signály prohlížeče. Informace o uživatelích shromažďujeme během užívání těchto webových stránek z jejich strany. Tímto způsobem pro nás mohou shromažďovat informace i třetí strany. Podrobnější informace k dispozici na ZDE.

Jaká bezpečnostní opatření používáme pro ochranu vašich osobních údajů?

V souladu se zákony Evropské unie o zabezpečení dat, zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. zejména pro ten účel, abychom mohli plnit uzavřenou smlouvu a zákonné povinnosti. Pro potřeby archivace smluv (a případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy i po jejím zániku) a s ohledem na zákonné požadavky uchováváme údaje maximálně 10 let po zániku smluvního vztahu. Pro účely plnění smlouvy a zákonných povinností můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.

 

Údaje v databázi zájemců o zasílání obchodních sdělení uchováváme až do odvolání souhlasu v souladu s platnou legislativou. V každém obchodním sdělení má zájemce o obchodní sdělení právo další zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to zdarma (kliknutím na příslušný odkaz). Jste-li v této databázi evidován a máte zájem na vymazání z této databáze, zašlete e-mail na: sales@hotelroyalpalace.cz

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste nám poskytl/a?

Vždy máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme. Přehled těchto údajů si také můžete vyžádat zasláním e-mailu na níže uvedenou adresu. Do předmětu svého e-mailu prosím napište „Žádost o osobní údaje“, abychom váš požadavek mohli zpracovat co nejrychleji.

Můžete nás kontaktovat i v případě, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje, které evidujeme, jsou nesprávné, pokud si myslíte, že už nejsme oprávněni používat vaše osobní údaje, nebo pokud máte jiné otázky týkající se použití vašich osobních údajů nebo Prohlášení o ochraně soukromí.

 

Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu správce (včetně přímého marketingu), můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu.

Kontaktujte nás prosím, prostřednictvím e-mailu nebo poštou na adrese Lodžská 399/26, 181 00 Praha 8 - Bohnice, tel. +420 221705203. Vaší žádostí se budeme zabývat v souladu s platnou českou legislativou o ochraně osobních údajů.

Pokud dospějete k závěru, že v souvislosti s naším zpracováním Údajů došlo k porušení Vašich práv, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

 

 

 

 

 

OSOBNÍ ÚDAJE (dále jen „údaje“)

 

Informace pro návštěvníky naší webové stránky a našeho hotelu

 

Jaké o údaje o Vás shromažďujeme?

 

Společnost Transakta, a.s., se sídlem Praha 8, Lodžská 399/26, PSČ 18100, IČ 00675261, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 286 (dále jen „Transakta“) jakožto správce od Vás shromažďuje následující informace:

1) Informace, jež nám poskytnete: Přijímáme a uchováváme informace, jež vložíte na našich webových stránkách nebo jež nám poskytnete jakýmkoli jiným způsobem včetně např. informací, jež nám poskytnete během svého pobytu jako host některého z námi spravovaných hotelů. Poskytnutí jakýchkoli informací je dobrovolné s výjimkou případů, kdy je uvedeno něco jiného. Avšak v případech, kdy se rozhodnete neposkytnout jisté informace, je možné, že nebudeme schopni odpovědět nebo zareagovat na Váš dotaz či požadavek a Vy nebudete moci využít některých nebo všech našich služeb. Pro úplnost uvádíme, že mezi informace, které od Vás získáváme, patří především tzv. povinně poskytované informace na základě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. Jedná se o jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno, počátek a konec ubytování, případně účel pobytu. Dále od Vás fakultativně můžeme požadovat další údaje v rozsahu SPZ Vašeho vozidla pro účely zajištění parkování, emailu a telefonního čísla pro účely zasílání obchodních sdělení.

2) Osobní údaje, které jste poskytli jménem jiné osoby: Pokud vkládáte údaje jménem jiné osoby, zaručujete nám, že jste touto osobou zmocněni vložit její osobní údaje do našeho systému a že tyto informace jsou přesné a správné. Pokud nám v důsledku nedodržení povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení z Vaší strany vznikne jakákoli ztráta či újma, jsme oprávněni požadovat od Vás její náhradu.

3) Automatické informace: Přijímáme a v některých případech vyhodnocujeme některé informace při každé interakci s Vámi. Například stejně jako řada jiných webových stránek získáváme informace určitého typu, pokud prostřednictvím svého prohlížeče realizujete přístup ke stránkám www.hotelbilalabut.cz, www.royalpalacehotel.cz včetně Vaší IP adresy, typu prohlížeče a operačního systému nebo data a času, kdy jste využili našich služeb. Můžeme také shromažďovat údaje o kliknutích a o stránkách, které se vám zobrazily. V případě, že využíváte mobilní zařízení, můžeme shromažďovat údaje, které identifikují toto zařízení, údaje týkající se typu zařízení, jeho nastavení a charakteristik, informace o poloze, selháních aplikace a jiných systémových aktivitách.

3) E-mailová komunikace: Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu, můžeme Vám e-mailem zasílat reklamní a marketingové materiály. V každém e-mailu, který Vám zašleme, Vám bude nabídnuta možnost neodebírat takovéto reklamní či marketingové materiály. Pokud budete ubytováni jako hosté v hotelech, jež spravujeme, můžeme rovněž po ukončení Vašeho pobytu použít Vaši e-mailovou adresu k zaslání dotazníku v rámci průzkumu zákaznické spokojenosti. Pokud si nepřejete, aby Vám byl takový dotazník zaslán, můžete nás o této skutečnosti informovat na e-mailové adrese: sales@hotelroyalpalace.cz V případě rezervace pobytů v hotelech, které spravujeme, přes internet Vám může být rovněž zasláno automaticky vygenerované e-mailové potvrzení, pokud s námi uskutečníte jakékoli nákupní transakce, a příležitostně od našich agentů rezervace prodeje, pokud jde o dotazy týkající se Vámi provedené rezervace jakýchkoli našich produktů a služeb.

4) Informace z ostatních zdrojů: vedeni snahou o zvýšení úrovně personalizace našich služeb (například poskytování doporučení nebo speciální nabídek, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat) můžeme získat informace z ostatních zdrojů a doplnit je ke stávajícím informacím o Vás. V případech, kdy je to nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby, uzavřít nebo plnit smlouvu s Vámi, případně odpovědět na Vaše dotazy či požadavky nebo reagovat na ně přijetím opatření, můžeme sdílet stávající informace se třetími stranami. Také využíváme poskytovatelů služeb třetích stran na zpracování plateb mezi rezervujícím a ubytováním. Tito poskytovatelé služeb sdílejí údaje o platbě, abychom tak mohli spravovat Vaše rezervace a ujistili se, že je s Vaší rezervací vše v pořádku.

Věková omezení: Společnost Transakta záměrně neshromažďuje osobně identifikovatelné údaje z našich webových stránek od žádných osob, o niž je nám známo, že nedosáhly věku 18 let. Společnost Transakta může shromažďovat informace od osob, jež nedosáhly věku 18 let, v rámci procesu registrace, avšak vždy se svolením rodiče nebo opatrovníka takové osoby.

Proč naše společnost shromažďuje a využívá vaše osobní údaje?

Shromážděné údaje využíváme různými způsoby. Vaše osobní údaje mohou být využity k následujícím účelům:

 1. Plnění zákonných povinností: Jak uvedeno pod bodem 1) Informace, které nám poskytujete, většinu z poskytnutých osobních údajů potřebujeme primárně pro účely plnění uvedených zákonných povinností.

 2. Uzavření a plnění smlouvy o ubytování: Vaše osobní údaje dále využíváme především z důvodu dokončení a správy Vaší rezervace a na jejím základě k plnění smlouvy o ubytování, což je pro naši společnost jako poskytovatele takových služeb nejdůležitější.

 3. Marketingové aktivity: Vaše údaje používáme pro marketingové aktivity. Tyto aktivity zahrnují především použití Vašich kontaktních údajů za účelem zasílání novinek o produktech a službách souvisejících s Vaší návštěvou v našem hotelu, s vytvořením rezervace z Vaší strany nebo se založením uživatelského účtu. Tuto marketingovou komunikaci můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém newsletteru.

 4. Další komunikace s vámi: V některých případech Vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo SMS zprávy, v závislosti na kontaktních údajích, které jste nám poskytl/a. A komunikaci, kterou zašlete Vy nám, zpracováváme. Tato další komunikace se může uskutečnit z následujících důvodů:

  1. Zpracování a odpovídání na všechny požadavky, které pocházejí od Vás týkajících se ubytování a rezervací.

  2. V případě, že nedokončíte svoji online rezervaci, je možné, že vám pošleme e-mail s připomenutím, že máte nedokončenou rezervaci. Věříme, že jde o užitečnou službu, protože díky ní můžete pokračovat v započaté rezervaci a nemusíte znovu vyplňovat své rezervační údaje.

  3. Pokud využijete naše služby, je možné, že vám zašleme dotazník nebo vás požádáme o ohodnocení vaší zkušenosti s naší společností.

  4. Je možné, že vám budeme muset poslat jiné administrativní zprávy, ke kterým patří upozornění týkající se bezpečnosti, přestože nemáte žádnou nadcházející rezervaci.

 5. Průzkum trhu: Naše zákazníky také občas žádáme o účast na průzkumu trhu. Jakékoliv další informace, které nám poskytnete v rámci průzkumu trhu, budou použity pouze s vaším svolením.

 6. Zajištění bezpečnosti důvěryhodnosti služeb: Abychom vytvořili důvěryhodné prostředí pro vás, další hosty a naše obchodní partnery vyhrazujeme si právo použít osobní údaje k odhalování a prevenci podvodů či jiné nelegální nebo nežádané činnosti. Osobní údaje můžeme rovněž použít pro posouzení rizika a z jiných bezpečnostních důvodů, např. k ověření pravosti uživatelů a rezervací. Z tohoto důvodu může někdy dojít k tomu, že určité rezervace budou pozastaveny.

 7. Zlepšování našich služeb: Osobní údaje používáme také pro analytické účely, abychom mohli vylepšovat své služby a zkušenost našich zákazník, ale také pro testovací účely, k řešení problémů a zlepšování funkčnosti a kvality našich on-line služeb v oblasti cestovního ruchu. Hlavním cílem je především optimalizace naší online platformy a její přizpůsobení Vašim potřebám, aby její používání pro vás bylo snadné a pohodlné.

Při zpracování údajů, jak je uvedeno výše, vycházíme z následujících právních základů:

 1. Plnění zákonné povinnosti: Jak uvedeno pod bodem 1) Informace, které nám poskytujete, s poskytováním ubytovacích služeb je spojeno plnění zákonných povinností ve vztahu k polici, příslušnému obecnímu úřadu apod.

 2. Plnění smlouvy: Využití Vašich informací je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou máte s uzavřenou námi. Pokud například využíváte naše služby k provedení on-line rezervace, Vaše údaje budeme potřebovat k tomu, abychom mohli vykonat svou povinnost a dokončit rezervaci v rámci plnění smlouvy s vámi.

 3. Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme použít k oprávněným zájmům, jako je zajištění toho nejvhodnějšího obsahu webových stránek a newsletterů, dále také k administrativním účelům, k odhalování podvodů a právním účelům.

 4. Souhlas: V případě použití osobních údajů pro účely přímého marketingu Vás můžeme pořádat o souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí zaslat e-mail na adresu uvedenou na konci této Informace.

S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

Naše společnost může v určitých případech sdílet informace s třetími stranami, a to zejména:

 1. Třetí strany jako zpracovatelé osobních údajů: Ke zpracování Vašich osobních údajů můžeme také použít služby třetích stran, které mohou údaje zpracovávat např. za účelem zasílání marketingových materiálů. Tyto třetí strany jsou vždy vázány dohodami o zachování důvěrnosti a nesmějí informace použít pro jiné účely. Mezi tyto třetí osoby patří dodavatelé SW řešení, cestovní kanceláře, provozovatelé rezervačních systémů, účetní společnost.

 2. Poskytovatelé platebních služeb a jiné finanční instituce: Jestli je v případě vaší rezervace z vaší strany nebo strany držitele karty, kterou byla rezervace zaručena, vyžadován chargeback, je možné, že budeme muset sdílet některé rezervační údaje s poskytovateli platebních služeb a relevantními finančními institucemi. Tyto údaje mohou zahrnovat kopii vašeho potvrzení rezervace nebo IP adresu, ze které byla provedena rezervace. Pokud to budeme považovat za nezbytné, můžeme za účelem odhalení a prevence podvodů vaše údaje sdílet s příslušnými finančními institucemi.

 3. Příslušné orgány: Osobní údaje zpřístupňujeme pro účely plnění právních povinností a v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon, nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů. Osobní údaje můžeme také dále zpřístupnit příslušným orgánům, abychom chránili a bránili naše práva a majetek nebo práva a majetek našich obchodních partnerů.

 4. Obchodní partneři: Spolupracujeme s obchodními partery po celém světě. Někteří z těchto obchodních partnerů distribuují nebo propagují naše služby nebo pomáhají našim dalším obchodním partnerů distribuovat a propagovat jejich vlastní služby související s cestováním. Může to znamenat, že jejich služby jsou integrovány do naší webové stránky/aplikací, a mají povoleno Vám ukazovat personalizovanou reklamu.

Jak využíváme soubory typu Cookie?

Za účelem shromažďování informací od Vás můžeme používat nástroje pro sledování jako např. soubory cookie a webové signály prohlížeče. Informace o uživatelích shromažďujeme během užívání těchto webových stránek z jejich strany. Tímto způsobem pro nás mohou shromažďovat informace i třetí strany. Podrobnější informace k dispozici na ZDE.

Jaká bezpečnostní opatření používáme pro ochranu vašich osobních údajů?

V souladu se zákony Evropské unie o zabezpečení dat, zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. zejména pro ten účel, abychom mohli plnit uzavřenou smlouvu a zákonné povinnosti. Pro potřeby archivace smluv (a případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy i po jejím zániku) a s ohledem na zákonné požadavky uchováváme údaje maximálně 10 let po zániku smluvního vztahu. Pro účely plnění smlouvy a zákonných povinností můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.

 

Údaje v databázi zájemců o zasílání obchodních sdělení uchováváme až do odvolání souhlasu v souladu s platnou legislativou. V každém obchodním sdělení má zájemce o obchodní sdělení právo další zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to zdarma (kliknutím na příslušný odkaz). Jste-li v této databázi evidován a máte zájem na vymazání z této databáze, zašlete e-mail na: sales@hotelroyalpalace.cz

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste nám poskytl/a?

Vždy máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme. Přehled těchto údajů si také můžete vyžádat zasláním e-mailu na níže uvedenou adresu. Do předmětu svého e-mailu prosím napište „Žádost o osobní údaje“, abychom váš požadavek mohli zpracovat co nejrychleji.

Můžete nás kontaktovat i v případě, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje, které evidujeme, jsou nesprávné, pokud si myslíte, že už nejsme oprávněni používat vaše osobní údaje, nebo pokud máte jiné otázky týkající se použití vašich osobních údajů nebo Prohlášení o ochraně soukromí.

 

Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu správce (včetně přímého marketingu), můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu.

Kontaktujte nás prosím, prostřednictvím e-mailu nebo poštou na adrese Lodžská 399/26, 181 00 Praha 8 - Bohnice, tel. +420 221705203. Vaší žádostí se budeme zabývat v souladu s platnou českou legislativou o ochraně osobních údajů.

Pokud dospějete k závěru, že v souvislosti s naším zpracováním Údajů došlo k porušení Vašich práv, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

 

 

 

 

Speciální nabídky

Novinky/Události

 

0

0

 

0

Příjezd - Odjezd

Ubytování hostů je možné
mezi 14 a 22h.

Do 10 h musí pak hosté v den odjezdu pokoj opustit.

Čas příjezdu a odjezdu je možné upravit po dohodě s recepcí, nebo manažerkou prodeje.

Kontaktujte nás

LUXURY FAMILY HOTEL
Bílá labuť
Biskupská 9
Praha 1, 110 00   
Tel: +420 224 811 382
e-mail:

 
free wifi
Cookies